NGÀY HỘI VIỆC LÀM JOB FAIR TẠI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM