HAJIME NIPPON TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHẦN MỀM, KỸ THUẬT VIÊN KHÁCH SẠN 2019