Hajime Nippon Teambuilding – Đà Lạt, tuổi trẻ và sự nhiệt huyết