✤✤Chương trình Job Fair do Hajime Nippon đồng phối hợp tổ chức với Công ty cổ phần asegonia Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh✤✤