2 HỌC SINH THPT TRƯỜNG CHINH NINH THUẬN CHẾ TẠO THÀNH CÔNG MÁY THU GOM NÔNG SẢN TỰ ĐỘNG